” Bez pomysłu nie ma fotografa ” 

David du Chemin